Post (310)

MA-PL-501902-z15(01)

MA-PL-501902-z15(01)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

15.2mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 15.00 €
MA-PL-501902-z15(02)

MA-PL-501902-z15(02)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

15.5mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 15.00 €
MA-PL-501902-z22(01)

MA-PL-501902-z22(01)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.1mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 5.00 €
MA-PL-501902-z22(02)

MA-PL-501902-z22(02)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.2mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 6.00 €
MA-PL-501902-z22(03)

MA-PL-501902-z22(03)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.4mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 7.00 €
MA-PL-501902-z22(04)

MA-PL-501902-z22(04)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.4mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 5.00 €
MA-PL-501902-z22(05)

MA-PL-501902-z22(05)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.5mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 4.00 €
MA-PL-501902-z22(06)

MA-PL-501902-z22(06)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.6mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 6.00 €
MA-PL-501902-z22(07)

MA-PL-501902-z22(07)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.0mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 6.00 €
MA-PL-501902-z22(08)

MA-PL-501902-z22(08)

Militär / Post
Polen 1918 - 1939 - Zweite Polnische Republik

Polen, Zweite Polnische Republik - Model 1919

22.5mm, Zinkblech
zum Tauschen oder Verkaufen
Verfügbar St.: 1
Preis / Tauschwert: 6.00 €